Formularz zgłoszeniowy Enea Poznań Canoe Challenge 2020

Regulamin 6. Enea Poznań Canoe Challenge

I. Nazwa imprezy: Poznańskie Dragony – 6. Enea Poznań Canoe Challenge

II. Termin i miejsce:  23 maja 2020 r. (start wyścigu - godzina 9.30)

Tor Regatowy Malta w Poznaniu, ul. Wiankowa 3 (biuro zawodów pod trybunami)

III. Organizator: Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów;

IV. Partnerzy: Miasto Poznań, Rada Osiedla Rataje, Spółdzielnia Mieszkaniowa „Osiedle Młodych”

V. Sponsor tytularny: Enea

VI. Sponsorzy: Grupa Hotelowa Orbis, Drukarnia Drukma, Skodex Krotoski-Cichy, Lorenz Bahlsen, Komplet Polska, Green Hotel, Pyrland Park linowy, Powerade, Podium Czerwona, Pacha, Spaprofessionals, Centrum Chorób Serca i Układu Krążenia, Fabryka Formy

VII. Patronat Honorowy: Prezydent Miasta Poznania

VIII. Dystans: 3 okrążenia: 2 x 2 km i 1 x 1 km (5 km).

IX. Cel: zawody na turystycznych dwójkach kajakowych dają możliwość zarówno amatorom jak i profesjonalnym  zawodnikom  rywalizowania w długodystansowym masowym wyścigu ze startu  wspólnego.

Celem  zawodów  jest  wyłonienie  najszybszej  osady  kajakowej składającej  się  z  dwóch zawodników  dowolnej  płci  w wyścigu  ze startu wspólnego gdzie osady zdublowane odpadają z dalszej rywalizacji. Zawody mają na celu propagowanie dyscyplin wodnych oraz zdrowego i aktywnego stylu życia.

X. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 1. W imprezie udział może wziąć każdy, kto w dniu zawodów będzie miał ukończone 18 lat.
 2. W imprezie mogą wziąć udział uczestnicy, którzy w ciągu 5 ostatnich lat nie posiadali licencji Polskiego Związku Kajakowego - pod groźbą skreślenia z listy startowej bez zwrotu opłaty startowej.
 3. Zgłoszenia do zawodów można dokonywać poprzez Internet.
 4. Formularz zgłoszeniowy znajduje się  na  stronie aktywninawodzie.pl
 5. W zawodach wystartuje 50 pierwszych zgłoszonych osad (100 zawodników).
 6. Opłata startowa wynosi 50 zł osada (25 zł od osoby) płatna do 04.05.2020 r.

Od 04.05.2020 r. opłata startowa 60 zł (30 zł od osoby)

 1. Opłatę startową należy wnieść w ciągu 7 dni od chwili zapisu.
 2. Dane do przelewu:

Fundacja Wielkopolska Pracownia Pomysłów, Os. Pod Lipami 4/167 61-629 Poznań, nr konta  92 1600 1462 1082 5119 6000 0001 z dopiskiem 6. Poznań Canoe Challenge oraz imiona i nazwiska uczestników

 1. Podczas rejestracji należy dokonać jednoczesnego zgłoszenia obu zawodników stanowiących  osadę.
 2. Wpisanie zawodników na listę startową zostanie wykonane po dokonaniu zgłoszenia i uiszczeniu opłaty startowej.
 3. W ramach  opłaty  startowej  organizator  zapewnia  pakiet  startowy:

- wypożyczenie  na  czas  wyścigu  dwuosobowego  kajaka  wraz  z  dwoma wiosłami oraz dwoma kamizelkami asekuracyjnymi

- pamiątkową koszulkę z logo zawodów

- pamiątkowy medal

- 3 najlepsze osady otrzymają dodatkowo puchary oraz nagrody rzeczowe

 1. Odbiór pakietów startowych w biurze zawodów w dniu zawodów w godzinach  7.30-8.45.
 2. Dokonując zgłoszenia zawodnicy wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku oraz imienia i nazwiska w materiałach promocyjnych i reklamowych organizatora w ramach promocji Poznańskich Dragonów. Wyrażają również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w stopniu niezbędnym do realizacji zawodów, w tym na wysłanie pod wskazany adres email informacji dotyczących imprezy, newslettera i materiałów promocyjnych Organizatora.
 3. Warunkiem uczestnictwa w Enea Poznań Canoe Challenge jest podpisanie oświadczenia
  o stanie zdrowia pozwalającym na wzięcie udziału w zawodach oraz starcie na własną odpowiedzialność.
 4. Zawodnik podczas odbioru pakietu startowego (w dniu zawodów) musi posiadać dokument ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja), celem kontroli daty urodzenia.
 5. Numery  startowe  (tym  samym  miejsca  startowe)  zostaną  przydzielone  wg. kolejności zgłoszeń.  
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do przydzielenia dzikich  kart.

XI. Harmonogram

Sobota  23.05.2020 r.

Godz. 7.30 otwarcie biura zawodów

Godz. 8.45 zamknięcie biura zawodów

Godz. 8.50 wspólna rozgrzewka

Godz. 9.00 przejście do kajaków

Godz. 9.20 wszyscy w okolicach startu

Godz. 9.30 Start

XII. Postanowienia końcowe:

 1. Wszystkie kwestie sporne powstałe podczas rozgrywania zawodów, rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zawodników pozostawione bez nadzoru na terenie zawodów.
 3. Numer startowy musi być widoczny przez cały czas trwania zawodów i nie może być modyfikowany przez zawodnika.
 4. Zawody odbędą się bez względu na pogodę.
 5. Organizator posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. Organizator nie zapewnia uczestnikom ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością , a także uczestnictwem w zawodach.
 6. W trakcie trwania imprezy zawodnicy będą mogli skorzystać z depozytu.
 7. W trakcie trwania imprezy uczestnik ponosi finansową odpowiedzialność za wypożyczony sprzęt, w kwocie umożliwiającej jego naprawę.
 8. Uczestnik ma prawo do zgłoszenia protestu do 30 minut od dyskwalifikacji bądź ukończenia zawodów przy jednoczesnej opłacie kaucji w wysokości 100zł. Po uznaniu protestu za zasadny przez sędziego głównego zawodów kaucja zostanie zwrócona.
 9. Interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Oficjalny serwis internetowy zawodów: www.aktywninawodzie.pl